Barcelona, hub agroalimentari d'Europa i la Mediterrània :: News :: Port Barcelona
Tornar a totes les notícies

Barcelona, hub agroalimentari d'Europa i la Mediterrània

Catalunya és considerada com el bressol de la dieta Mediterrània i s’ha situat com un referent gastronòmic internacional. Paral·lelament, el Clúster Agroalimentari de Catalunya és un dels més potents d’Europa i amb una creixent presència també fora del continent. Les infraestructures i serveis específics per a aquest exigent sector, com són Mercabarna, el Port o l’Aeroport de Barcelona, treballen plegats per a consolidar a Barcelona com a gran hub de productes frescos d’Europa i de la Mediterrània.

 

El Port de Barcelona està guanyant cada cop més protagonisme en aquest procés d’internacionalització del sector agroalimentari català. S’ha convertit en el gran punt d’entrada de productes hortofrutícoles provinents majoritàriament de Sud-Amèrica, d’Àfrica i dels països de la ribera mediterrània, alhora que també és el punt d’exportació marítima cap als països Mediterranis i als altres destins del món, com són el Mitjà i Extrem Orient.

 

Un sector en procés d’internacionalització

 

Barcelona disposa de tots els elements perquè el sector agroalimentari completi el procés d’internacionalització amb èxit: una indústria de l’alimentació amb una gran producció, varietat i qualitat; empreses importadores i exportadores potents i amb vocació global; un mercat creixent que supera l’àmbit de l’Euroregió; unes infraestructures comercials i de transport implicades en l’objectiu de trobar nous mercats; i un complet espectre de serveis logístics, de transport i distribució capaç de fer arribar els productes des de Barcelona fins a qualsevol punt del món. La col·laboració entre tots els implicats -amb Mercabarna i el Port al capdavant- ha estat clau per a l’èxit del sector en els mercats exteriors.

 

El Port de Barcelona ha estat sempre orientat a donar servei al sector dels productes frescos i peribles oferint les millors infraestructures i instal·lacions. Actualment, les terminals de contenidors disposen d’endolls per a contenidors refrigerats en totes les seves seccions i estan preparades per a atendre aquest tipus de tràfic de manera ràpida i eficient.

 

El tràfic de productes frescos i peribles que passa pel Port també inclou el peix i la carn –tant els frescos com els congelats- el productes farmacèutics i determinats productes químics que han de viatjar a temperatura controlada. Destaquen les exportacions de carn gràcies al potent sector primari i de transformació del país, que arriben ja de forma regular a diferents països d’Àfrica i Àsia. El conjunt de tots aquests tràfics és significatiu i experimenta un creixement sostingut, destacant l’augment del 9,5% del tràfic de fruites, hortalisses i llegums durant el primer semestre del 2014.

 

 

Més connectivitat i serveis més eficients

 

Les línies regulars de short sea shipping que connecten diàriament Barcelona amb diferents destins d’Itàlia i el nord d’Àfrica han donat un impuls important al procés d’internacionalització del sector. La regularitat, fiabilitat i competitivitat d’aquests serveis han permès traspassar al mode marítim tràfics de productes peribles que fins fa poc utilitzaven exclusivament la carretera, i han facilitat que se’n generin de nous, com és el cas de les exportacions de fruites i verdures a Sardenya.

 

El Port disposa del procediment documental express pels tràfics de productes frescos amb Tànger, que implica a la Duana i al Punt d’Inspecció Frontera (PIF) amb l’objectiu de facilitar el tràfic de productes frescos procedents de fora de la Unió Europea i agilitar el seu pas pel Port. Aquest procediment garanteix que la mercaderia que arriba en els vaixells de SSS és tractada amb prioritat, amb l’objectiu d’escurçar al màxim el temps d’estada de la mercaderia al Port.

 

El PIF és un altre factor de competitivitat que el Port posa al servei del Clúster Agroalimentari de Catalunya. Aquestes noves instal·lacions, inaugurades en 2012, integren tots els serveis d’inspecció fronterers -Sanitat Exterior, Animal i Vegetal, SOIVRE i Duana- en un mateix espai, millorant la rapidesa i professionalitat dels serveis als importadors i exportadors.

El Port de Barcelona realitza una tasca de promoció activa per a captar nous tràfics de productes peribles. El Port, acompanyat per empreses de la seva Comunitat Portuària, participa o assisteix regularment a les grans fires del sector, com és Fruit Logistica Berlin, Medfel, Fruit Attraction o Alimentaria, posant en contacte a productors, empreses importadores i exportadores i operadors logístics amb l’objectiu de crear cadenes logístiques eficients que passin per Barcelona. De la mateixa manera, les missions comercials del Port de Barcelona –que han visitat països com Brasil, Colòmbia i Mèxic– han comportat nous tràfics de productes frescos.

 

Solucions logístiques i de transport a temperatura controlada

 

Les empreses que integren la Comunitat Portuària de Barcelona ofereixen a importadors i exportadors solucions logístiques completes a les necessitats de transport reefer (temperatura controlada) en els modes marítim i terrestre. El conjunt de solucions comercials, de transport i de serveis que es concentren a Barcelona fa que un creixent nombre de traders, o comercials internacionals, provinents majoritàriament d’Europa però també d’altres parts del món, vinguin a Barcelona -especialment a Mercabarna- a comprar productes.

 

Mercabarna és un altre dels pilars que han situat a Barcelona com a hub internacional de productes frescos. El primer mercat majorista i de distribució de l’estat Espanyol ven prop del 30% a d’altres països i treballa per a convertir-se en la primera plataforma de distribució d’aliments frescos del sud d’Europa. Mercabarna està format per unes 800 empreses que cobreixen tota la demanda: fruites i hortalisses, peix i carn, els productes congelats, amb un pes creixent de les indústries auxiliars, etc.

L’aposta del Port de Barcelona per aquest segment de tràfic l’ha portat a ser admès com a membre de la Word Cargo Association Perishables, la primera associació mundial de transitaris independents dedicats als productes peribles, inclosa dins de la WCA Family of Logistic Networks. El Port esponsoritza aquesta associació que inclou professionals dedicats al transport internacional de productes peribles: fruita i verdura, carn, peix, flors, productes farmacèutics i de laboratori, etc.

La WCA Perishables defineix uns estàndards de qualitat i fiabilitat pels seus associats, que treballen en xarxa per garantir els mateixos serveis a tot el món i que la cadena de fred no pateixi alteracions sigui quin sigui el país per on passa la mercaderia.

 

http://www.portdebarcelona.cat/

http://www.wcaperishables.com/