El Port incorpora millores en els processos duaners :: News :: Port Barcelona
Tornar a totes les notícies

El Port incorpora millores en els processos duaners

La posada en marxa de dues iniciatives duaneres: el Codi Duaner Unificat de la Unió Europea (UE) i la Finestreta Única Duanera a l’Estat espanyol, que ha comptat amb la participació del Port de Barcelona en el seu projecte pilot, obre un nou escenari a importadors, exportadors i operadors logístics.  

El Codi Duaner Unificat de la UE, que entrarà en vigor transitòriament l’1 de maig del 2016 i s’implantarà definitivament a tota la UE el maig del 2019, té l’objectiu d’uniformitzar les polítiques duaneres a la Unió i és un pas molt important per aconseguir una Duana Europea. Les mesures d’uniformització fan referència a temes diversos com l’establiment d’un sistema comú de gestió de riscos o la unificació de les mesures aranzelàries.

El Codi comportarà la simplificació i harmonització de les gestions duaneres a tota la UE, unificarà els procediments telemàtics i implantarà al Despatx Centralitzat, és a dir, permetrà poder despatxar des d’un país mercaderies que entren a la UE per un altre país membre de la Unió. El Codi Duaner Unificat ha desenvolupat reglaments específics per a totes les gestions duaneres (sol·licituds, concessions d’autorització, declaracions, notificacions, etc.) que aniran entrant en vigor durant els propers tres anys. Tot aquest procés culminarà el 2020, quan es preveu la posada en marxa de la Duana Electrònica d’abast europeu.

Harmonització de les administracions

El Codi incideix especialment en l’adaptació i harmonització dels diferents sistemes informàtics per a permetre les comunicacions electròniques entre les diferents Administracions (Duanes i serveis para-duaners dels Estats) i entre aquests i els operadors de tota la UE; en la simplificació dels procediments i tràmits duaners; i en l'aplicació del Codi com a norma reguladora dels procediments duaners per a substituir les altres Lleis i Normatives.

La seva posada en marxa significa un impuls molt important en la implantació de la Duana Electrònica a tot Europa que, a efectes pràctics, comportarà la desaparició del DUA (Document Únic Administratiu) en paper, utilitzat majoritàriament en les gestions documentals d’importació, exportació i trànsit. La possibilitat de realitzar on line les gestions duaneres amb qualsevol duana de la UE, independentment de quin sigui el punt d’entrada –port, aeroport, carretera– facilitarà la competitivitat entre els operadors europeus, especialment els OEA (Operadors Econòmics Autoritzats) i figures similars, i obrirà noves possibilitats a importadors i exportadors.      

Finestreta Única Duanera

L’altra iniciativa que millora les gestions duaneres al Port de Barcelona és la Finestreta Única Duanera, posada en marxa el 20 de gener del 2016 per l'Agència Tributària espanyola. És un projecte pioner en l'àmbit de la Unió Europea dirigit a concentrar les gestions documentals associades als tràmits i processos d’inspecció duaners i para-duaners que genera l’entrada i sortida de mercaderies del territori de l’Estat espanyol. El primer objectiu d’aquesta iniciativa és coordinar les inspeccions de la Duana i dels Serveis d’Inspecció en Frontera. Per això, ha calgut modificar els procediments d’intercanvi documental i desenvolupar les aplicacions necessàries per a poder intercanviar i compartir informació entre tots els implicats. Els primers projectes pilot s’han posat en marxa pel tràfic de contenidors d’importació a les duanes marítimes de Barcelona, Bilbao, Tenerife i Vigo-Marín.

La Finestreta Única Duanera permet als operadors logístics, transitaris, agents de duana, etc. realitzar telemàticament, i a través d’un portal únic, totes les gestions duaneres i d'inspecció en frontera que requereix el pas de la mercaderia. Per als operadors de comerç exterior, la implantació de la Finestreta Única facilita la planificació de les operacions d'importació, ja que permet obtenir informació sobre els certificats necessaris per a cada operació i, especialment, anticipar els tràmits que fins ara s'havien de realitzar en diversos ministeris -Hisenda i Administracions Públiques; Economia i Competitivitat; Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; Agricultura, Alimentació i Medi ambient; i Foment- escurçant els terminis de tramitació i reduint la documentació en paper.

Anticipar les gestions i coordinar les inspeccions

En el nou procediment els operadors poden presentar un DUA previ (abans de l’arribada del vaixell a port) i, a partir del codi que identifica la mercaderia, la Duana determinarà quins Serveis d’Inspecció en Frontera tenen competències per a inspeccionar les mercaderies. Cada servei decideix el tipus d’inspecció i, si n’hi ha més d’un que ha d’efectuar una inspecció física, es coordinen per a realitzar-les conjuntament. Per tant, el seu ús garanteix la coordinació dels posicionaments i la revisió conjunta de la mercaderia en un mateix lloc i en un mateix moment per part de totes les administracions, la qual cosa evita les despeses i el temps que suposa el fet que un contenidor sigui sotmès a un examen físic en més d'una ocasió.

L’Agència Tributaria ha calculat que d’aquí tres anys, quan la Finestreta Única Duanera s’hagi implantat plenament, generarà un estalvi de costos per als diferents agents implicats en el comerç internacional d’uns 1.660 milions d’euros.

 

LINKS:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/index_en.htm

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82033

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_Aduaneros/Ventanilla_Unica_Aduanera/Ventanilla_Unica_Aduanera.shtml