El Port posa en servei el procediment del pes dels contenidors :: News :: Port Barcelona
Tornar a totes les notícies

El Port posa en servei el procediment del pes dels contenidors

La nova normativa, aprovada per l’Organització Marítima Internacional (IMO) i que s’ha incorporat en el capítol VI del Conveni Safety Of Life At Sea (SOLAS), especifica que el carregador (transitari, operador logístic o propietari de la mercaderia) serà el responsable de realitzar el pesatge del contenidor ple abans de ser embarcat. El Port de Barcelona ha estat el primer port de l’Estat espanyol en enllestir i posa a disposició dels seus clients i usuaris un procediment d’aquest tipus per adaptar-se a la nova normativa i la seva Comunitat Portuària s’està preparant per adaptar-se al nous requeriments.

Seguretat al mar i a terra

L’obligatorietat de declarar els pesos dels contenidors abans de ser embarcats té l’objectiu de millorar la seguretat dels treballadors del mar i del conjunt de persones implicades en la cadena logística. L’error en la declaració del pes dels contenidors fa que la seva posició en la bodega dels vaixells no sigui la correcta i ha estat motiu d’accidents importants en els darrers anys, sinistres a alta mar que han acabat amb l’escorament de les naus i la pèrdua de la càrrega, alhora que han posat en perill la vida de molts mariners.

De la mateixa manera, un contenidor amb un pes erroni pot generar problemes de seguretat en les operacions de càrrega i descàrrega i en el seu transport terrestre, com han denunciat reiteradament camioners de tot el món.

Ara s’ha incorporat l’obligatorietat que cada contenidor porti el document certificat del seu pes brut verificat, que sumarà el pes del contenidor i el de la seva càrrega. Per a calcular el pes hi ha l’opció de pesar la càrrega i sumar aquest pes al del contenidor buit; o la de pesar el contenidor amb la càrrega a dins un cop s’ha tancat i està a punt per a ser embarcat.

El carregador tindrà la responsabilitat del pesatge

El carregador serà l’encarregat de transmetre al consignatari del vaixell el pes brut verificat del contenidor amb temps suficient perquè aquest darrer el comuniqui a la terminal amb antelació al pla d’estiba i la planificació de càrrega del vaixell.

El Port de Barcelona rep diàriament uns 1.700 contenidors plens –2.500 els dies de més activitat– destinats a l’exportació que, a partir del proper 1 de juliol, hauran de comptar amb el document que certifiqui el seu pes brut verificat. Per a facilitar al màxim l’adaptació dels exportadors i operadors a la nova situació, el Port ha establert el procediment documental d’informació del pes brut verificat entre les parts implicades: carregador, consignatari i terminal.

El procediment documental es realitzarà mitjançant un missatge electrònic EDIFACT VERMAS (Verified Gross Mass) per cada contenidor que inclourà, entre d’altra informació, el nom del responsable del pesatge, el mètode usat i la data del pesatge. Aquest procediment es realitzarà tant si el contenidor ha estat pesat directament pel carregador com si s’ha encarregat a una estació de pesatge o si es realitza la verificació del pes a la terminal. Tant el mapa com els fluxos de les comunicacions han estat dissenyats amb l’objectiu de facilitar la màxima anticipació de les gestions a l’arribada del contenidor a la terminal, alhora que garanteix que tots els implicats disposin de la documentació requerida i de les corresponents confirmacions.

Fòrum Telemàtic del Port de Barcelona

El procediment per a la comunicació dels pesos verificats dels contenidors al Port és fruit del treball del Fòrum Telemàtic, el grup de treball de la Comunitat Portuària de Barcelona, creat l’any 1994 i que ha tingut per a objectiu la millora del processos portuaris amb iniciatives com la implantació de l’extensió de l’intercanvi electrònic de dades (EDI) en tots els tràmits documentals de les empreses i organismes.

El Conveni SOLAS designa als Estats com a responsables del redactat i l’aplicació en els seus territoris de la normativa sobre pesatge de contenidors. Les dues terminals internacionals de contenidors del Port de Barcelona, TCB i BEST, així com la resta d’empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona implicades en el comerç internacional, estan esperant a que s’incorporin aquestes noves especificacions a la legislació sobre els ports de l’Estat espanyol per a posar en marxa els mecanismes i les infraestructures necessaris per a la seva aplicació.

 

 

http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/comunitat-portuaria/procedimientos

 

http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/7e95ba62-c5e8-47c7-91bf-3ee95f88749f/ProVGMv10.pdf


http://www.imo.org/